Company บริษัท
Services บริการ 
File preparation การเตรียมไฟล์
File Transfer การส่งไฟล์
Contact ติดต่อ
 


ประสบการณ์กว่า 40  ปี ในการทำงานแยกสีและทำเพลท 

      กนกศิลป์่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกศิลป์ ฟิลม์ แต่แรกเริ่มทีเดียวนั้น งานแยกสี ทำเพลทยังไม่ได้เป็นระบบคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เช่นในปัจจุบัน อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้งานเป็นอุปกรณืที่เทอะทะใหญ่โต การทำงานมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและลำบาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นและอุตสาหะที่จะพัฒนาขั้นตอนงานแยกสี ทำเพลทให้มีคุณภาพ ทำให้กนกศิลป์ได้พัฒนาตัวเองและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้

     กนกศิลป์ี่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 40 ปี ในการให้บริการการแยกสี ประกอบหน้า ถ่ายทำเพลท (แม่พิมพ์) ซึ่งนับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการพิมพ์

      ด้วยประสบการณ์และความชำนาญอย่างลึกซึ้งประกอบกับ เทคโนโลยีล่าสุดและความรับผิดชอบในผลงาน ทำให้เราสามารถผลิตผลงานคุณภาพ มาตรฐานในระดับนานาชาติได้อย่างมากมายหลายรูปแบบ จนเป็น ที่ยอมรับและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการในโลกแห่งธุรกิจการพิมพ ์อย่างกว้างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มุ่งหน้าก้าวไกล มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

      กนกศิลป์ มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพของธุรกิจอันได้แก่การพัฒนา ระบบ จัดการ วางแผนงาน ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ-อุปกรณ์อันทัน สมัย ตลอดจนการให้บริการ เพื่อให้ได้ผลงานที่ทันสมัยก้าวทันโลก แห่งการพิมพ์ในระดับแนวหน้า และร่วมเสริมสร้างวงการพิมพ์ไทย ให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

 
 

Copyright © Kanoksilp (Thailand) Co., Lt.d. All Rights Reserved. [ best view at 800 x 640 pixel ]
Contact us Email : webmaster@kanoksilp.com