Company บริษัท
Services บริการ 
File preparation การเตรียมไฟล์
File Transfer การส่งไฟล์
Contact ติดต่อ
 


กนกศิลป์ ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีด้านพรีเพรส

     ในขบวนการพิมพ์สำหรับงานพิมพ์แบ่งเป็นขั้นตอน 3 ส่วน
        1. ส่วนแรกเรียกว่าพรีเพรส (prepress) คือส่วนก่อนการพิมพ์ เช่น สแกนรูป จัดหน้าไฟล์ ทำฟิลม์ ทำเพลท
        2. ส่วนที่สองเรียกว่าเพรส (press) คือส่วนงานพิมพ์
        3. ส่วนที่สามเรียกว่า อัฟเตอร์เพรส (afterpress) คือส่วนหลังงานพิมพ์ เช่น เคลือบเงา ตัด เข้าเล่ม เป็นต้น

     เรา์ให้บริการในส่วนแรกที่เรียกว่าพรีเพรส ซึ่งให้บริการในด้านต่างๆเช่นสแกนรูป เตรียมไฟล์ ออกฟิลม์ ออกเพลท รวมไปถึงการทำปรู๊ฟแท่นและปรู๊ฟดิจิตอล ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะ สามารถตอบสนองความคิดและความต้องการของลูกค้า ได้ทุกรูปแบบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมประสบการณ์ที่มีมายาวนาน ทำให้ทุกขั้นตอนมีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

แยกสี

     กนกศิลป์มีเครื่องสแกนเนอร์อันทันสมัย ประกอบด้วยด้วย Drum scanner, Flatbed scanner รวมไปถึง Copy dot scanner พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ด้านสีซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ท่าน มั่นใจได้ว่า ภาพที่ออกมา มีความตรง คมชัด และสีสันที่ถูกต้องตามต้นแบบทุกประการ

ประกอบหน้า

     
เรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ต่างๆ ทำให้สามารถรองรับงานต่างๆได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานจาก แมคอินทอชหรือพีซีที่ใช้วินโดวส์ รวมทั้งซอฟท์ แวร์โปรแกรมจัดหน้ามากมาย ท่านสามารถส่งไฟล์งาน ที่มีฟอร์แมทเช่น ไฟล์ PS, PDF, Tiff, Eps, PageMaker, Photoshop, Illustrator, CorelDraw หรือ Freehand ได้

เอาท์พุทฟิลม์

     
เรา์สามารถเอาท์พุทฟิลม์ขนาดต่างๆโดยใช้เครื่อง อิมเมจเซทเตอร์ที่ ใช้เทคโนโลยี ล่าสุดซึ่มีขนาดหน้ากว้าง สูงสุด 1200 มิลลิเมตร และยาวสูดสุด 47 นิ้ว มีความละเอียด ในการเอาท์พุธ (resolution) ที่ 1270- 5080 dpi และ สามารถใช้สกรีนรูลริ่ง (screen ruling) ได้ตั้งแต่ 50 -625 lpi

เอาท์พุท CTP เพลท

      เราสามารถเอาท์พุท CTP เพลทที่เป็นแบบ thermal plate ได้ขนาดหน้ากว้างใหญ่สุดที่ 44 นิ้ว หรือ 1,118 มม. ใช้ระบบ square spot ในการทำเม็ดสกรีนทั้งระบบ AM Screening และ FM Screening โดยที่ระบบ AM screening มีความละเอียดในการเอาท์พุธ (resolution) ที่ 1,524 - 3,556 dpi และใช้สกรีนรูลริ่ง (screen ruling) สูงสุดที่ 450 lpi และระบบ FM screening ใช้สกรีนนิ่งที่เล็กสุดตั้งแต่ 10-20 ไมครอน (micron)

ทำเพลทปรู๊ฟ

     
กนกศิลป์สามารถทำเพลทได้ขนาดใหญ่สูงสุดเป็น เพลทขนาดไซส์จัมโบ้ และ มีการปรู๊ฟ ด้วยแท่นปรู๊ฟซึ่งให้งานที่ออกมามีเม็ดสกรีนและ สีสันเหมือนที่จะพิมพ์ออกมา

ดิจิตอลปรู๊ฟ

      เราใช้ระบบดิจิตอลปรู๊ฟบนเครื่องอิงค์เจ็ตหน้ากว้างตั้งแต่ 36-44 นิ้วสามารถรองรับงานงานตัด 2 ตัด 3 และ ตัด 4 และสำหรับงานหน้าเดี่ยวขนาด A3 A4 หรือ B4 เรามีบริการปรู๊ฟด้วยเครื่องซีร็อกซ์สี

 

 

 
บริการใหม่
CTP ออกเพลท CTP

Digital Proof ดิิจิตอลปรู๊ฟอิงค์เจ็ต

 

Copyright © Kanoksilp (Thailand) Co., Lt.d. All Rights Reserved. [ best view at 800 x 640 pixel ]
Contact us Email : webmaster@kanoksilp.com