Company บริษัท
Services บริการ 
File preparation การเตรียมไฟล์
File Transfer การส่งไฟล์
Contact ติดต่อ
 
ในการเตรียมความพร้อมให้กับงานที่ท่านจะส่งให้กับเรา ท่านได้ เช็คสิ่งต่างๆดังนี้แล้วหรือยัง?

ไฟล์ภาพ

1. รูปภาพควรอยู่ในฟอร์แมท EPS หรือ TIF ในกรณีที่เป็นไฟล์ที่มี Layer และท่านต้องการให้เราแก้ไข ควร save ไว้ในไฟล์ฟอร์แมท Photoshop

2. รูปภาพที่เป็น continous tone (สี) หรือภาพสีต้องอยู่ในโหมด CMYK เสมอ

3. ความละเอียด (resolution) ของรูปภาพควรอยู่ระหว่าง 200 - 350 dpi การมีค่าความละเอียดต่ำจะทำให้รูปไม่คมชัด และการมีค่าความละเอียดที่สูง มากเกินไปจะทำให้ไฟล์ใหญ่เกินไปและไม่ได้เพิ่มความคมชัดแต่อย่างใด

4. ถ้าเป็นรูปภาพที่มีการหมุนเช่น หมุนที่ 15 องศา ให้หมุนรูปที่ Photoshop แทนที่ จะหมุนในโปรแกรมจัดหน้าเช่น PageMaker หรือ Quark ซึ่งจะทำให้ไฟล์งานมีความผิดพลาดน้อยลง

ไฟล์ข้อมูล

5. การสร้างงานในหน้าควรมีพื้นที่เผื่อเจียนรอบด้านอย่างน้อย 3 มม.เช่น งานขนาด A4 (210x297 มม.) ควรตีพื้น background ให้มีขนาด 216x303 มม. โดยที่ 6 มม. ที่เกิน ออกมาเป็นขนาดเผื่อเจียน 3 มม.รอบด้านคือด้านซ้าย ขวา บน และล่างของหน้า

6. สี tint หรือ สี Pantone ควรแปลงให้อยู่ในรูป CMYK

7. อย่าลืมส่งฟอนต์มาพร้อมกับไฟล์ข้อมูลเสมอ

8. ไม่ควรใช้ไฟล์งานสำหรับใช้งานในออฟฟิศเช่น โปรแกรมตระกูลไมโครซอฟท์มาใช้สำหรับงานพิมพ์ เพราะว่าไฟล์มีความไม่แน่นอน จะทำให้เสี่ยงต่อความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 


 
 

Copyright © Kanoksilp (Thailand) Co., Lt.d. All Rights Reserved. [ best view at 800 x 640 pixel ]
Contact us Email : webmaster@kanoksilp.com