Company บริษัท
Services บริการ 
File preparation การเตรียมไฟล์
File Transfer การส่งไฟล์
Contact ติดต่อ
 


ถึงเวลาแล้วสำหรับปรู๊ฟอิงค์เจ็ตที่ให้สีสัน น้ำหนักและโทนภาพ ใกล้เคียงกับปรู๊ฟแท่นและงานพิมพ์

     สำหรับทางกนกศิลป์เองได้วางแผนเตรียมการนำปรู๊ฟอิงค์เจ็ตมาใช้เป็นเวลาหลายปีแล้ว หลังจากได้ศึกษาและทดสอบมาเป็นระยะเวลาพอสมควร เมื่อต้นปี 2547 ที่ผ่านมาได้เิริ่มนำมาใช้กับงานจริง โดยนำปรู๊ฟดิจิตอลมาใช้แทนปรู๊ฟแท่น โดยไม่ให้ช่างพิมพ์ดูปรู๊ฟสีจากปรู๊ฟแท่นแต่ให้พิมพ์งานโดยยึดจากตัวปรู๊ฟอิงค์เจ็ต ผลได้ออกมาน่าพอใจเป็นอย่างมาก

      ตัวปรู๊ฟอิงค์เจ็ตพิมพ์จากเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต wide-format ของ Epson ซึ่งมีขอบเขตสี (gamut) ที่กว้างจึงทำให้สามารถเทียบเคียงสีให้เข้าสีของงานพิมพ์ออฟเซตโดยผ่านระบบการจัดการสี หรือ color management system สำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจในคุณภาพงานปรู๊ฟ ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ เพื่อดูปรู๊ฟของจริงว่ามีความเหมือนมากน้อยขนาดไหน แล้วท่านจะประทับใจในตัวปรู๊ฟอิงค์เจ็ตของเรา

 

 


 

Copyright © Kanoksilp (Thailand) Co., Lt.d. All Rights Reserved. [ best view at 800 x 640 pixel ]
Contact us Email : webmaster@kanoksilp.com